Wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 10 sierpnia 2018 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie odbyło się przekazanie  Ochotniczym Stażom Pożarnym z terenu Gminy Dmosin wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia
i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia
i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Dmosin zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 88 277,00 zł, na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 84 299,49 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w wysokości 3 977,51 zł

Dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy został zakupiony następujący fabrycznie nowy sprzęt:

Dla OSP Dmosinie – hydrauliczne nożyce do cięcia, cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach  oraz wąż hydrauliczny o długości 10 m.

Dla OSP Woli Cyrusowej –agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO oraz wąż hydrauliczny o długości 10 m.

Dla OSP w Lubowidzy – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)

Dla OSP w Kołacinie – pilarka do drewna, detektor napięcia oraz  bosak dielektryczny

Zakupione wyposażenie umożliwi jednostkom OSP z terenu Gminy Dmosin na sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa i nie tylko.

Opublikowano: 13 sierpnia 2018 09:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 475

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl