Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Gminy Dmosin

Gmina Dmosin informuje, że uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin w 2018r.”.

Całkowita wartość zadania wynosi 27.084,00 zł, w tym kwota dotacji  z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 24.375,00 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wykonane zostaną prace polegające na transporcie i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z budynków gospodarczych i budynków mieszkalnych.

Planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w postaci unieszkodliwienia ok. 100,308 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

 

 

Wójt Gminy Dmosin

/-/ Danuta Supera

 

 www.zainwestujwekologie.pl

Opublikowano: 12 września 2018 09:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 609

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl