Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dzięki wsparciu z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Gmina Dmosin zakończyła realizacje inwestycji pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Dmosin”

Ogólna wartość zadania: 1 140 110,51 zł

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie
241 294,00 zł

W tym:

Dotacja w wysokości: 120 647,00 zł
Pożyczka w kwocie: 120 647,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Dofinansowanie: 673 940,00 zł

Opis zakresu projektu – Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Cyrusowa polega m.in. na dobudowaniu pomieszczenia o powierzchni 8m2 na agregat prądotwórczy i montaż agregatu prądotwórczego oraz wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 100m3 każdy, montażu układu pompowego II stopnia, wykonaniu instalacji elektrycznej dla zasilania  i  sterowania zamontowanych urządzeń, wymiany pompy głębinowej. Rozbudowa SUW posłuży dostosowaniu jakości dostarczanej wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi oraz zapewni ciągłość dostaw wody o określonym ciśnieniu.
Zadanie polega również na budowie trzech  spinek wodociągowych łączących wodociągi „Kołacinek – Teresin”,  „Teresin – Ząbki” i Wola Cyrusowa – Dmosin” Projektowane spinki wraz z już istniejącymi spinkami stworzą sieć  wodociągową łączącą poszczególne Stacje Uzdatnia Wody na terenie Gminy. Budowa spinek wyeliminuję braki dostępu mieszkańców do wody w razie awarii  lub awarii jednego z ujęć i w okresie wegetacji.

www.wfosigw.lodz.pl

Opublikowano: 14 grudnia 2012 13:41

Kategoria: Inwestycje gminne

Zdjęcia:

Wyświetleń: 4309

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl