Realizacja projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin"

Informujemy, iż Gmina Dmosin przystępuje do realizacji projektu 

pn. ,, Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin”

realizowanego w ramach Priorytetu 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Gmina Dmosin  przystąpiła do realizacji projektu pn. „Modernizacja  oddziałów przedszkolnych w Gminie Dmosin”, którego głównym celem jest podniesienie jakości pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych poprzez zakup dodatkowego wyposażenia, a także dostosowanie pomieszczeń do możliwości  i potrzeb najmłodszych dzieci.

W ramach projektu zostanie doposażony jeden oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kołacinie, jeden oddział przedszkolny w Fili w Woli Cyrusowej oraz cztery oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dmosinie. Zakres zadań jaki będzie realizowany w poszczególnych szkołach, wynika z założeń projektu oraz potrzeb oddziałów przedszkolnych zgłaszonych przez dyrektorów szkół.

Termin realizacji projektu od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia  2014 r.

Otrzymane dofinansowanie ze środków europejskich oraz budżetu krajowego wynosi 432.856,90 zł i pozwoli na wykonanie następujących zadań:
- organizację placów zabaw,

- dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci i personelu,

- zakup: wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,  wyposażenia do utrzymania czystości, mebli, zestawów wypoczynkowych dla dzieci, mebli do szatni, wyposażenia kuchni, zabezpieczenie pieca, rolet okiennych, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych,  sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych.


Informację zamieściała: Jolanta Wojciechowska Koordynator projektu

 

GMINA DMOSIN

 

REALIZATOR PROJEKTU

 

BIURO PROJEKTU Urząd Gminy Dmosin, 95 – 061 Dmosin 9, tel. 46 874 62 94 w. 12, oswiata@dmosin.pl


Opublikowano: 29 kwietnia 2014 12:09

Kategoria: Inwestycje gminne

Wyświetleń: 3639

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl