Zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – podinspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21

brak

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z późn.zm.).

Nie przysługuje.

Należy starannie oznaczyć nieruchomość, której dotyczy wniosek oraz dokładnie określić
jej położenie.

Formularze i załączniki:

wniosek__zmiana_przeznaczenia_w_studium.pdf [pdf, 15.46 KB]

wniosekzmiana_przeznaczenia_w_mpzp.pdf [pdf, 14.55 KB]

Kategorie:

Gospodarka przestrzenna

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl