Zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Należy starannie oznaczyć nieruchomość, której dotyczy wniosek oraz dokładnie określić
jej położenie.

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin
Iwona Wiśniewska – inspektor
pokój nr 6
tel. (46 ) 874 62 94 wew. 21
e-mail: gp@dmosin.pl

brak

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2018r., poz. 1945)

Nie przysługuje.

Formularze i załączniki:

Klauzula RODO - MPZP [pdf, 54.72 KB]

Wniosek - zmiana przeznaczenia w mpzp [pdf, 72.8 KB]

Wniosek - zmiana przeznaczenia w studium [pdf, 72.92 KB]

Kategorie:

Gospodarka przestrzenna

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl