Zarząd Ochotniczej Straży pożarnej w Kołacinie

Prezes Adam Szamota
Wiceprezes Krzysztof Nowakowski
Naczelnik Edward Czajka
Sekretarz Jolanta Wojciechowska
Skarbnik Anna Miler
Gospodarz Grzegorz Czajka

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl