Zarząd Ochotniczej Straży pożarnej w Lubowidzy


Prezes Regina Szczepaniak
Wiceprezes
Dawid Wosik
Naczelnik Eryk Wojciechowski
Sekretarz Elżbieta Jankowska
Skarbnik Agnieszka Wojciechowska
Gospodarz Bogusław Górski

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl