Zarząd Ochotniczej Straży pożarnej w Kołacinku


Prezes Edward Nockowski
Naczelnik Dariusz Sułek
Sekretarz Stanisław Kosowski
Skarbnik Zofia Klepczyńska
Kronikarz Dariusz Rutkowski
Gospodarz Edward Klepczyński

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl