Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gminie Dmosin zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Złożony przez Gminę Dmosin w dniu 20 listopada 2017 r. wniosek, został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na zakup książek niebędących podręcznikami w wysokości 16 000,00 zł. W dniu 14 czerwca 2018 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim  a Gminą Dmosin została podpisana umowaokreślająca realizację zadania.

Wysokość przyznanej dotacji zależna była od ilości uczniów w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Kołacinie otrzymała 4 000 zł.,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie otrzymała 12 000 zł.,

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Dotacje przyznane w ramach programu mają wesprzeć organy prowadzące w organizowaniu działań promujących rozwój czytelnictwa.

Wsparcie finansowe zostało udzielone pod warunkiem zapewnienia przez Gminę Dmosin finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem, w przypadku Gminy Dmosin jest to kwota 4 000,00zł. ( SP Kołacin 1 000,00 zł, SP Dmosin 3 000,00 zł)

Łączny koszt realizacji programu przez szkoły prowadzone przez Gminę Dmosin to 20 000 zł.

 

Informację zamieściła: Jolanta Wojciechowska Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Opublikowano: 17 lipca 2018 16:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 255

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl