Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin "

                                                                                                         

 

                                                                                                              Dmosin, dn. 30.05.2018r

Z.P. 271.3.PN. 3.2018

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin  :

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 2 010 000,00 zł (brutto)
(słownie złotych brutto: dwa miliony dziesięć tysięcy 00/100 )

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

1)  RenCraft Sp. z o.o.

      ul. Jagiellońska 94C, 85-027 Bydgoszcz

 

Cena brutto 2 371 813,92 zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 29.11.2019r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

                     Wójt Gminy
                  Danuta Supera

Opublikowano: 30 maja 2018 12:13

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Informacja z sesji otwarcia ofert [692.04 KB]

Wyświetleń: 302

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl