Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin"

                                                                                                       

 

                                                                                                Dmosin, dn. 19.07.2018r

Z.P. 271.4.PN. 3.2018

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin  :


Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 2 010 000,00 zł (brutto)
(słownie złotych brutto: dwa miliony dziesięć tysięcy 00/100 )

W postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty:

1)  RenCraft Sp. z o.o.

 ul. Jagiellońska 94C, 85-027 Bydgoszcz

Cena brutto   2 616 702,00    zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60  miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 29.11.2019r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

2) Konsorcjum firm:
Eco-Therm Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz – Lider Konsorcjum
Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141d, 96-100 Skierniewice

 Cena brutto  2 269 698,34  zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi: 60  miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 29.11.2019r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 

3) „Instal – Bud” Krzysztof  Rosiak
Przanowice 95, 95-040 Koluszki

Cena brutto  2 005 000,86  zł

Okres gwarancji jakości i rękojmi:   60  miesięcy.

Termin wykonania zamówienia do dnia 29.11.2019r warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w siwz.

 Wójt Gminy
Danuta Supera

Opublikowano: 19 lipca 2018 13:26

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Informacja z sesji otwarcia ofert [1.89 MB]

Wyświetleń: 305

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl