Informacja z sesji otwarcia ofert w w przetargu nieograniczonym pn."Dosttawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dl aGminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin".

Dmosin, dn.26.09.2018 r.

 

Z.P. 271.6.PN.1.2018

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018 -2019 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin”

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z póź. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018 -2018 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin” Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości :

Dla części I przedmiotu zamówienia: Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin”

126 936,00 zł (brutto)
(słownie złotych brutto: sto dwadzieścia sześć dziewięćset trzydzieści sześć 00 /100 )

Dla części II przedmiotu zamówienia  - Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie”

 116 358,00 zł (brutto)
(słownie złotych brutto: sto szesnaście  /100 )

Dla części III przedmiotu zamówienia - Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie”

47 601,00zł (brutto)
(słownie złotych brutto: czterdzieści siedem tysięcy sześćset jeden 00/100 /100)

W postępowaniu wpłynęło   6    ofert

1) Batorski i Wspólnicy Sp. J.

Józefin 40, 97-225 Ujazd

 I część „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Gminy Dmosin”       Cena 158227,20 zł,       termin realizacji dostawy  1   dzień
II część  „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w w Dmosinie”
Cena 145041,60  zł,  termin realizacji dostawy  1    dzień
III cześć „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017-2018 dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie”
Cena 59335,20  zł,  termin realizacji dostawy  1  dzień

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2018r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

 

 

 

 

2) DAMO PLUS sp. z o.o. sp.k.

99-400 Łowicz ul. Małszyce 2d/2e

I część „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin”       Cena  162360,00 zł, termin realizacji dostawy   1   dzień

 II część  „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie”
Cena  148830,00 zł,  termin realizacji dostawy   1   dzień

 

III cześć „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie”
Cena  60885,00zł, termin realizacji dostawy   1   dzień

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2018r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

 

3) TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7

I część „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin”       Cena 156456,00 zł,  termin realizacji dostawy   1   dzień

II część  „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie”
Cena  143418,00 zł, termin realizacji dostawy  1    dzień

III cześć „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie”
Cena  58671,00zł, termin realizacji dostawy   1   dzień

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2018r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

 

 

4) PERTOJET sp. z o.o.

26-670 Pionki, Kieszek 52

I część „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin”       Cena 159998,40  zł, termin realizacji dostawy  1 dzień

II część  „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie”
 Cena  146665,20zł, termin realizacji dostawy  1  dzień

III cześć „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie”
Cena   59999,40  zł,  termin realizacji dostawy  1   dzień

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2019r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

 

5) MKAJ Skorupa Sp. z o.o.

91-203 Łódź, ul. Traktorowa 209

I część „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin”       Cena  158227,20zł,  termin realizacji dostawy   1   dzień

 II część  „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie”
 Cena  145041,60 zł,   termin realizacji dostawy 1  dzień

III cześć „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie”

Cena   59335,20  zł, termin realizacji dostawy 1  dzień

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2019r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

 

6) „KOPER” Sp. Jawna

99-400 Łowicz, Pilaszków 18

 

I część „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Gminy Dmosin”       Cena  158227,20 zł,  termin realizacji dostawy  1  dzień

II część  „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie”
Cena 145041,60 zł, termin realizacji dostawy  1 dzień

III cześć „Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018-2019 dla Szkoły Podstawowej w Kołacinie”
Cena 59335,20 zł,   termin realizacji dostawy  1 dzień

Termin wykonania całego zamówienia 30.04.2019r warunki płatności zgodnie z warunkami zwartymi we wzorze umowy. 

 

Opublikowano: 26 września 2018 12:34

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Informacja z sesji otwarcia ofert [762.54 KB]

Wyświetleń: 242

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl