Informacja z sesji otwarcia ofert - „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.”

 

                                                                                                     Dmosin, dn. 12 grudnia 2018r.

 

Z.P. 271.7.PN.9.1.2018

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.”

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.”

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 110 300,00 zł (brutto)

(słownie złotych: sto dziesięć tysięcy trzysta 00/100)

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

1) Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński,

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne

98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

Cena brutto oferty: 171 425,10 zł

Ilość przeprowadzonych adopcji bezdomnych zwierząt w okresie każdego kwartału –minimum
3 adopcje

Termin wykonania zamówienia: od.01.01.2019r. do 30.06.2019r..

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy

 

Opublikowano: 12 grudnia 2018 12:50

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Załączniki:

Informacja z sesji otwarcia ofert [146.62 KB]

Wyświetleń: 331

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl