Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin: - Część 2 „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Kołacin” - Część 3 „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Rozdzielna”

Dmosin, dn. 05.09.2019r.

Z.P.271. 3.PN.5.2019

Dotyczy : : Przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin:

- Część 2  „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Kołacin”

- Część 3  „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Rozdzielna”

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający na podstawie art. 92 ust.1 pkt.7) oraz  art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)  zawiadamia, że prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa nawierzchni dróg na terenie Gminy Dmosin:

- Część 2  „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Kołacin”

- Część 3  „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Rozdzielna”

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożona
w części 2 pn.:„Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Kołacin” i w części 3 pn.:„Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Rozdzielna” przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Wójt Gminy Dmosin

Danuta Supera

 

 

 

Opublikowano: 05 września 2019 15:17

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 376

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom-jst.pl