Dotyczy: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Dmosin, dn. 16.12.2019r.

 

Z.P. 271.9.PN.1.2019


Dotyczy: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 360 803,00  zł (brutto)

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty

Oferta Nr 1

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, ul. Stary Rynek 18, 99-400 Łowicz

 

Cena brutto oferty - całkowity koszt kredytu: 351 754,48 zł

Zobowiązanie do uruchomienia kredytu  do 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia: do 16.01.2023r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi w warunkach umowy.

Oferta Nr 2

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Oddział w Łyszkowicach, 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 25 adres do korespondencji: 99-420 Łyszkowice, ul. Głowackiego 32

Cena brutto oferty - całkowity koszt kredytu: 402 488,42 zł

Zobowiązanie do uruchomienia kredytu  do 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia: do 16.01.2023r.

Warunki płatności – zgodnie z warunkami zawartymi w warunkach umowy.

 Wójt Gminy

/-/ Danuta Supera

Opublikowano: 16 grudnia 2019 14:47

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dmosin

Wyświetleń: 559

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl