ePodatki

 (link otworzy duże zdjęcie)

https://ugdmosin.epodatnik.info/index.html

Usługa ePodatki adresowana jest do osób fizycznych i prawnych, które chcą przeglądać i regulować swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy. Służy do informowania, monitorowania i zarządzania własnymi zobowiązaniami podatkowymi. Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego.

Opublikowano: 13 grudnia 2018 09:27

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 2609

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl