Remont Świetlicy Wiejskiej w Woli Cyrusowej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Cyrusowej-Kolonii w trudnych czasach koronawirusa realizowało projekt polegający na remoncie magazynków Świetlicy Wiejskiej w Woli Cyrusowej. Koło otrzymało wsparcie w kwocie 8 500,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów budowlanych. Zakres prac był bardzo szeroki, wylana została betonowa podłoga oraz założone płytki, zamontowany został sufit. Ściany zostały umocnione, odświeżone oraz odmalowane. Obecnie magazynek jest nie do poznania.

KGW otrzymało wspracie z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich z Priorytetu 5 - Pomoc doraźna w kwocie 8 500,00 zł.
KGW otrzymało wsparcie ze strony Gminy m.in. zapewniony został kontener na śmieci i odpady po remoncie).
W działania licznie włączyła się społeczność lokalna, która pomagała w sprzątaniu terenu przed i po remoncie.

Opublikowano: 11 września 2020 14:36

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 146

Gmina Dmosin

Realizacja: IDcom.pl